Høibo

Jagt i Dyrehaven på Sdr. Tulstrup

Siden 1787

Siden 1787

Dåvildtvildt jagt på Sdr.Tulstrup

Forkæl dine kunder med en jagtoplevelse ud over det sædvanlige Nørreskoven med jagt på rådyr, harer og andet vildt. Kron- og Dåvildtvildtjagt I Dyrehaven på Sdr.Tulstrup Vi udbyder dagjagts arrangementer, med eller uden overnatning i Høibo, til virksomheder og private, til såvel hele hold som til enkeltpersoner. Vi kan efter omstændighederne sammensætte arrangementerne individuelt med respekt for kundernes ønsker. Forplejning kan arrangeres efter ønske fra nærliggende kro.

Sdr. Tulstrup Jagtarrangementer

Gavekort

Gavekort til en dag med en professionel skytte. For den nye skytte tilbyder vi en indføring i pürschjagt og generel jagtprincipper. Afskydning i henhold til prisliste. Bemærk venligst: Jagten er udlejet indtil videre til 30-04-2021.

Dyrehaven

Dyrehaven er på 87 hektar, heraf ca. 50 hektar gammel skov med forskellige træarter, smukt beliggende på nordsiden af Gudenådalen, og er oprettet for over 40 år siden i et meget kuperet terræn. Alle jagter afholdes og ledes af Sdr. Tulstrups skytte, der orienterer om dagens forløb, og gennemgår parolen ved ankomst.

Jagt for enkeltpersoner

Jagt for enkeltpersoner afvikles som pürsch- eller anstandsjagt på trofæbærende hjorte.

Jagt for grupper

 Jagt for grupper og individuelt på hundyr og kalve afvikles som anstand og bevægelsesjagt.

Dyrehaven er på 87 hektar

– Dagens program
– Jagtens afvikling
– Sikkerhed

– Selve skydningen
– God jagtetik
– Jagtoplevelser

Jagtområder til leje på Sdr. Tulstrup

Vi kan tilbyde 2 meget forskellige former for jagt i Nørreskoven og i Dyrehaven. Se nedenfor priser og informasjon.

Priser jagt i Nørreskoven og dyrehaven

Nørreskoven er et åbent område på 23 ha. dannet ved et skovrejsningsprojekt fra 2006 og er i dag et meget tæt bevokset område med mange bærbærende og blomstrende buske, blandet mellem de blivende træer med en god bestand af rådyr, harer og fasaner. Området ligger fortrinsvis på den nordlige side af vejen og markeret med lilla farve på kortet. 

Jagthuset Høibo
Jagtområder til leje

Årsleje af Nørreskoven med delvis adgang til Høibo efter nærmere aftale – pris 25.000

Andre muligheder for leje af jagtområder:
1. Årsleje af hele arealet (Nørreskov og Dyrehave) inkl. fuld adgang til Høibo hele året – pris 200.000

2. Årsleje alene af Dyrehaven med delvis adgang til Høibo efter nærmere aftale –  pris 180.000

3. 50 % årsleje af Dyrehaven med forholdsmæssig ret til afskydning og forholdsmæssig adgang til Høibo
efter nærmere aftale – pris 100.000

4. Jagt som beskrevet for enkeltpersoner eller grupper som beskrevet under ”Dyrehaven” og priser i henhold til prisliste.

Sdr. Tulstrup A/S er registreret som vildtdepot. Køle og opbevaringsfaciliteter forefindes.
Jagtlejekontrakt oprettes efter nærmere aftale.

– Priserne er excl. kød. Køb af kød ved parade 35 kr./kg brækket vægt inkl. moms

Priser incl. trofæ og kød

Priser inkl. trofæ og kød

Leje af jagthus pr. døgn / dag inkl. varme: 1000
Gæst pr. dag 1500
Kronhjort pr. sprosse 1000
Dåhjort fuldskuffel 7000
Dåhjort halvskuffel 3500
Kronhind 3500
Kronkalv 2000
Då 2000
Dåkalv 1500
Muflondvædder 4000
Klargøring af trofæ Gavekort til en dag med en professionel skytte 3000

Følgeskader ved fejlskydning dobbel afgift

Tillægspriser for trofæ for då- og kronhjorte:
Broncemedalje 5000
Sølvmedalje 10000
Guldmedalje 15000

Om Sønder Tulsrup

Om Sønder Tulstrup

Velkommen til Sdr. Tulstrup A/S

Sdr. Tulstrup er et landbrug, der har været i privat eje frem til 2006. I dag ejes Sdr. Tulstrup af en fond, Fabrikant KAJ E. Nielsen og Gudrun E. Nielsens fond – i det daglige kaldt for KEN Fonden. Arealet på 110 ha fordeler sig med et relativt fladt areal beliggende nord for gården og et meget kuperet terræn syd for gården, hvor istidens smeltevand har frembragt nogle dybe slugter, der skråner ned mod Gudenådalen og med udsigt over mod Busbjerg. Højdeforskellen er ca. 60 m og der er yderligere 3 naturlige kildevæld i området, der forsyner flere mindre søer.

Arealet er bevokset med gammel fredskov, der udgør ca. 50 ha, men blev i 2006 forvandlet idet der da blev nyplantet fredskov på yderligere 23 ha i det nordlige areal. Et område på ca. 90 ha er indhegnet som dyrehave og ligger som et afvekslende terræn med “gammel” skov på bakkedragene og græs i dalene. I dyrehaven er der både kron- og dådyr.

Uddrag af Sdr. Tulstrups historie

Ved hjælp af folketællingerne gennem tiden kan vi følge beboerne tilbage til 1787, hvor gården ejedes af Søren Christensen, der på det tidspunkt var 67 år. Sammen med hans 20 år yngre kone havde de 5 børn. Dette var også situationen i 14 år senere, hvor den ældste søn Laue nu var blevet 26 år.

Lauge Sørensen, som han senere blev kaldt, har formentlig overtaget gården en halv snes år efter. I 1834, hvor han var blevet gift med en husmandsdatter fra Tindbech i Schern sogn havde de fået 6 børn, hvoraf den ældste søn, Søren Laugesen var 18 år.

I 1870 havde Søren (53 år) overtaget gården og var blevet gift med Karen Andersdatter (36 år), hvor de boede sammen med deres 4 børn og Sørens søster Kirsten og hvor det ældste barn, Lauge Sørensen Laugesen var 8 år. Han overtog i begyndelsen af 1880’erne den gård, der havde været i slægtens eje i over 100 år, som ca. 20 årring, men måtte kort efter lade den gå på tvangsauktion, hvorefter Peder Jensen overtog gården den 28. marts 1888. Han var født i Vester Velling (* 20/7-1864) og gift med Dorthea Christensen (* 4/7-1861).

Efter flere ejerskifte, hvor gården bl. a. ejedes af proprietær Chr. Fisker og civ. ing. R. P. Frydenberg køber fabrikant Kaj E Nielsen den af proprietær Torben Vester for 1,3 mill. kr. den 22/10-1966.

På det tidspunkt var jagten lejet ud for 3000 kr/år. I 1974 blev dyrehaven indhegnet og der blev tilført et par dådyr fra Dyrehaven nord for København. Senere kom der også nogle få krondyr. En enkelt kronhjort, der var sprunget ind viste sig senere, at stamme fra Lille Vildmose. Yderligere dyr kom til for fornyelse af arvemassen.

Kaj E Nielsen døde den 22/12 2006 og Sdr. Tulstrup ejes derfor nu af ovennævnte fond.

Tidligere lå gården på den vestre side af jordene, men i 1890-91 flyttedes den til sin nuværende beliggenhed og fra den tid stammer hovedbygningen. De ældste avlsbygninger stammer derimod fra 1910 efter en brand havde hærget. Undtagelsen er den udvendige side af den gamle kostald og lade, der er opført i kampesten og er fra 1890. Den sydlige stald blev bygget i 1973 og en ombygning af gamle stalde til svinestalde fandt sted i 1991 og 1995. En større renovering af hovedbygningen, hvor skifertag og vinduer blev fornyet, fandt sted i 2005.

Parole for fællesjagter i Dyrehaven på Sdr. Tulstrup

Velkomst Dagens program

Efter parolen fordeles posterne til jægerne og der trækkes lod om retten til at skyde mindre hjorte
Herefter får skytterne anvist deres poster.
Frokost spises i ”Høibo” til et aftalt tidspunkt.

Vildtparade og afslutning

Jagtens afvikling

Posterne bliver anvist af jagtlederen eller skytten
Transport i skoven i så få køretøjer som muligt
Jagttegn og riffeltilladelse skal medbringes
Der må skydes når posten er besat og det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Jagten afsluttes på aftalt tidspunkt eller med hornsignal og herefter må der kun afgives fangstskud på helt kort afstand Herefter bevæger alle skytter sig til et aftalt samlingssted. Jægerne skal være behjælpelige med udslæbning og behandling af vildtet

Der må skydes kron-og dåvildt efter nærmere anvisning Førerhinderne skånes
Kun de udtrukne jægere må skyde til hjort
Trofæer skudt i modstrid med parolen tilfalder ikke jægeren

Sikkerhed

Den tildelte post må under ingen omstændighed forlades under jagten
Der skal ved skudafgivelse altid være sikker baggrund Skudvinklen til evt. nabo skal være fuldt forsvarlig

Enhver jæger er ansvarlig for de skud der afgives. Skyd kun når der er kuglefang
Før og efter jagten skal riflen være afladt og åben

Selve skydningen

Hvis der afgives skud til kron- eller dåvildt, der ikke ligger synligt forendt, må der kun skydes i den modsatte retning. Når du har skudt til 2 dyr, der ikke ligger synligt forendt, må der ikke skydes til mere vildt fra posten

Kommer der synligt anskudte dyr for, må de skydes uanset foranstående, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt..Der må kun skydes til vildt i fornuftige vinkler, og ikke på for stor afstand. Kend din begrænsning
Anskydninger, fangstskud og eftersøgning
Stedet hvor dyret er beskudt må ikke betrædes af hensyn til eftersøgningsarbejdet
Indprent dig nøje omstændighederne omkring skuddet, f.eks. rudlens størrelse, anskudssted, skudtegn, flugtretning m.v. Jægerne må ikke selv påbegynde eftersøgning
Fangstskud må kun afgives fra den anviste post, flyt dig ikke for at få et bedre skud
Afstand og skudvinkel til dyret, bliver ved fangstskud af underordnet betydning. Er det muligt, så skyd dyret på
 halsen Efter jagten må der gives fangstskud til hårdt anskudt vildt på ganske kort afstand med sikker kuglefang

God jagtetik

Det forudsættes at rifler er indskudt på 80 til 100 m Der er ikke skydepligt
Jagten er først slut efter paraden

Er der noget du er i tvivl om, eller er du blot nysgerrig, så spørg jagtlederen eller skytten.

Bemærk venligst: Jagten er udlejet indtil videre til 30-04-2021.

 

Kart

Området for jagt

Kart

Jagt

Bevægelsejagt på hundyr og kalve

Jagt Nørreskogen eller dyrehaven

Bevægelsesjagt på hundyr og kalve. Jagterne afholdes fra midt november til udgangen af januar og har en varighed på 3-4 timer. Jagten ledes af dyrehavens skytte. Gavekort til en dag med en professionel skytte. For den nye skytte tilbyder vi en indføring i pürschjagt og generel jagtprincipper. Afskydning i henhold til prisliste.

Bemærk venligst: Jagten er udlejet indtil videre til 30-04-2021.

Kontakt os

Kontakt os via en af nedenstående kanaler:

Jagthuset Høibo – Jagtområder til leje

Adresse: Røngevej 28, Hjorthede
DK- 8850 Bjerringbro

Mobil: +45 21 46 99 08

Kontaktperson: Jan Skov Hansen

sdr-tulstrup@ken.dk